Ajankohtaista

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus 25op 2022

Vuoden 2022 koulutuksen haku on käynnissä. Kokoamme koulutusryhmiä Helsinkiin, Tampereelle/ Jyväskylään sekä Kuopioon.

-Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys Helenaan (helena.prepula@sosped.fi ja/ tai täytä sähköinen ilmoittautumislomake soveen. Linkki alla.

Lähijaksoviikonloppujen päivämäärät ovat 12. – 13.2. ja 9. – 10.4. ja 17.-18.9 ja 26.-27.11.22 Lisäksi Helsingin ryhmälle järjestetään koirafoorumipäivä toukokuussa.  

Opiskelijalta emme edellytä kasvatus- tai kuntoutusalojen perustutkintoa tai työkokemusta. Koulutukseen voivat osallistua kaikenikäiset koirat.

Tietoja koulutuksen sisällöstä löydät sospedkoira -etusivulla.

Helsingin koulutuksen hinta on 2190 € (+alv 24%). Muiden paikkakuntien koulutushinta on 1850€ (+alv 24%). Koulutus voidaan maksaa useammassa erässä.

Lisätietoja helena.prepula@sosped.fi

Soveltuvuuskartoituspäiviä järjestämme pääkaupunkiseudulla 4.9.21 ja 20.11.21 sekä muilla paikkakunnilla tarpeen mukaan, ilmoittautumisviestien toiveiden perusteella. Ilmoittautumiset soveltuvuuskartoitukseen sähköisellä lomakkeella tai varavaihtoehtona suoraan helena.prepula@sosped.fi

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan perusteet 10op -kesäkurssi

Toteutamme kesäkurssina, kesä-syyskuun välisenä aikana, perusteet -tason koulutuksen. Tämän kurssin on tarkoitus antaa ideoita, ymmärrystä ja raameja koiratoiminnan toteuttamiseen sekä tarjota mahdollisuus käynnistää omaa kasvuprosessia sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajaksi.

Kurssi koostuu neljästä osa-alueesta, joiden teemat ovat seuraavat:

  1. Orientoituminen kasvun tielle kohti sosiaalipedagogista koiratoimintaa: itsetuntemus, ihmiskäsitys, eettiset periaatteet ja ammatillisuus.
  2. Koira työparina: Koiratyöparin valinta ja yhteistyö hyvinvointinäkökulmasta, toiminnan tavoitteet ja turvallisuus, sosioemotionaaliset taidot.
  3. Ryhmästä yhteisöksi. Kokeilukulttuuri ja kokemuksellinen oppiminen. Sosiaalinen luovuus, ilo ja innostaminen.
  4. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan laatu. Tutkiva, kehittyvä ja sisäisesti ohjautuva ohjaaja. Verkostot ja sidosryhmät.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, eikä siihen tarvita omaa koiraa. Kurssiin kuuluu 4 yhteistä kontaktipäivää zoomilla, jotka pitävät sisällään luentoja ja ryhmäkeskusteluja. Itsenäisen työskentelyn osuus pitää sisällään ennakko- ja välitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, videoiden katselua ja itsenäisiä havainnointikäyntejä omassa ympäristössä. Näitä puretaan oppimispäiväkirjaan. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kurssin vertaisryhmän sometoimintaan. Koska tavoittelemme vain pienryhmää, n.5-8 opiskelijaa, valitsemme kontaktipäivät vertaishengessä joustavasti ilmoittautuneiden kesken. Kurssin hinta on 917,60€. Halutessaan perusteet -kurssin voi myöhemmin päivittää laajemmaksi täydennyskoulutukseksi (25op) tekemällä toiminnalliset lisäopinnot (15op) soveltuvaksi testatun koiran kanssa. Mikäli haluat mukaan Perusteet-kurssille / kaipaat lisätietoja, lähetä sähköpostia Helenalle: helena.prepula@sosped.fi

Sosped Koira koulutus 25op Helsinki 2022

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus 25op Helsinki 2022

Vuoden 2022 Sosped Koira -koulutuksen haku on käynnissä. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys Helenaan (helena.prepula@sosped.fi ja/ tai täytä sähköinen ilmoittautumislomake soveen. Linkki alla.

Lähijaksoviikonloppujen ajankohdat ovat maaliskuu, huhtikuu, toukokuu (1pv), syyskuu ja marraskuu 2022.

Opiskelijalta emme edellytä kasvatus- tai kuntoutusalojen perustutkintoa tai työkokemusta. Koulutukseen voivat osallistua kaikenikäiset koirat.

Tietoja koulutuksen sisällöstä löydät sospedkoira -etusivulla.

Helsingin koulutuksen hinta on 2190 € (+alv 24%). Koulutus voidaan maksaa useammassa erässä.

Lisätietoja helena.prepula@sosped.fi

Ilmoittautumiset soveltuvuuskartoitukseen sähköisellä lomakkeella tai varavaihtoehtona suoraan helena.prepula@sosped.fi

 

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana.

Liity uutiskirjeeseemme

Sosped Koirakoiden kuulumisia voit seurata julkisessa FB-ryhmässä Sosped Koira >>