Ajankohtaista

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan perusteet (10op) -verkkokoulutus

Lokakuussa alkavassa Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavassa sosiaalipedagogisen koiratoiminnan perusteet (10 op) -koulutuksessa tutustutaan sosiaalipedagogisen koiratoiminnan taustateorioihin. Kurssitoteutuksen tavoitteena onkin perehtyä sosiaalipedagogiikan ytimeen teorian ja käytännön esimerkkien myötä.

Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisella työotteella, joka tarkoittaa toteutuksessa sitä, että olemme vahvasti vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä. Koulutuksessa tutustutaan sosiaalipedagogiikkaan kouluttajien kokemustiedon sekä monipuolisten oppimistehtävien kautta. Koulutus kannustaa itsetutkiskeluun, tukee opiskelijan ammatillista kasvua sekä tarjoaa avaimia omien taitojen ammentamiseen käytännössä.

Koulutus on erityisen hyvä niille opiskelijoille, jotka haluavat ensin perehtyä sosiaalipedagogiikan taustateoriaan, kyetäkseen ymmärtämään sosiaalipedagogisen työotteen. Koulutuksessa perehdytään koiratoiminnan taustaan sospedan kautta ja keskitytään yhteisen ymmärryksen luomiseen. Koulutus sopii myös niille, joilla ei vielä ole toimintaan soveltuvaa koiraa. Tämän koulutuksen jälkeen opiskelija pystyy halutessaan päivittämään koulutuksen laajemmaksi SPKT-ohjaajatason täydennyskoulutukseksi (30op) tekemällä toiminnalliset lisäopinnot (20op) ohjausharjoitteluprosessin merkeissä valitsemassaan kohderyhmässä.

Koulutus koostuu itsenäisestä työskentelystä sekä etäyhteydellä järjestettävistä koulutusilloista. Perusteiden koulutusillat (8kpl 90min/krt) toteutetaan reaaliaikaisina kohtaamisina verkossa etäyhteydellä. Itsenäisen työskentelyn osuus pitää sisällään ennakko- ja välitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, videoiden katselua ja havainnointiharjoituksia.

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta, joiden teemat ovat seuraavat:

  • Orientoituminen kasvun tielle kohti sosiaalipedagogista koiratoimintaa: itsetuntemus, ihmiskäsitys, eettiset periaatteet ja ammatillisuus
  • Koira työparina: Koiran valinta ja yhteistyö hyvinvointinäkökulmasta, toiminnan tavoitteet ja turvallisuus, sosioemotionaaliset taidot
  • Ryhmästä yhteisöksi. Kokeilukulttuuri ja kokemuksellinen oppiminen koiratoiminnassa. Sosiaalinen luovuus, ilo ja innostaminen
  • Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan laatu. Tutkiva, kehittyvä ja sisäisesti ohjautuva ohjaaja. Verkostot ja sidosryhmät toiminnassa.

Hinta: 1400€

Koulutusaika ja -paikka: 31.10.2024 – 20.02.2025

Verkkoillat Zoomissa joka toinen torstai klo 18-19.30. Tarkemmat tiedot löydät täältä >>

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: helena.prepula@gmail.com

Muut lisätiedot: Jenna Mattila, p. 044 7290 020 ja www.paijathameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/sosiaalipedagogisen-koiratoiminnan-spkt-perusteet-verkkokoulutus-10op

Ilmoittautumiset 09.10.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella >>

 

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -ohjaajakoulutukset

OHJAAJAKOULUTUS YKSILÖVALMENNUKSENA

SPKT Ohjaajakoulutuksen sisältöä on alkuvuonna täydennetty ja opintojen laajuus on noussut päivityksen myötä 25op ➡️ 30op.

Loppuvuonna 2024 otamme jälleen uusia valmennettavia opiskelupolulle. Mikäli asia kiinnostaa, voit halutessasi ilmoittautua mentoroinnin alkukartoitukseen, jossa voimme selvittää olisiko tämä kouluttautumisväylä sinulle sopiva. Yhteydenotot spostilla info@sospedkoira.fi   

Mentorointi on yksilöllinen ja joustava kouluttautumismuoto, joka perustuu asiakkaan ja mentorin vuorovaikutukseen sekä asiakkaan itsenäiseen työskentelyyn vuorovaikutustilanteiden välillä. Mentoroinnissa on mahdollista hyväksi lukea aikaisempia opintoja (esim. sosiaalipedagogiikka). Valmennuksen aikana tarjotaan mahdollisuuksia säännöllisiin etätapaamisiin muiden samanaikaisesti mentorointipolun kautta kouluttautuvien ohjaajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijalta emme edellytä kasvatus- tai kuntoutusalojen perustutkintoa tai työkokemusta. Koulutukseen voi osallistua koiran iästä riippumatta, myös pennun tai seniori-ikäisen kanssa. Koulutusta aloittaessa ei välttämättä tarvitse olla soveltuvaa omaa koiraa. SPKT-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää SPKT®-tavaramerkkiä tarjoamansa koiratoiminnan yhteydessä, jota valmistunut opiskelija itse ohjaa.

Yksilövalmennuksen voi maksaa useammassa erässä.

Tietoja koulutuksen sisällöstä ym. löydät sospedkoira.fi -etusivulta.

Katso: Karhukoira työparina sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa – Nelli Kononen
Katso: Nellu-koira ”työharjoittelussa” Haukkamäen päiväkodissa

SPKT jatkokoulutukset valmistuneille SPKT koirakoille

Järjestämme Annika Himasen (Canis Sanus) kanssa jo aikataulutettujen kurssien lisäksi jatkokoulutuksia ilmoittautumisten mukaan. Kurssit etenevät järjestyksessä, joten ensin osallistutaan verkkokurssin ”Onko koiran karvoihin katsomista – soveltuvuuden monet kasvot ja rajoittavat uskomukset” -kokonaisuuteen. Sen jälkeen halutessasi voit jatkaa kurssille ”Yhteys koiraan osaksi minävoimia – sydäntietoisuudesta ykseyteen yhdessä koiran kanssa”. Kolmantena jatkokurssina on Luova koirakatselmus -työpaja, jonka järjestämispaikkakunta sovitaan osallistujien mukaan. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tulla mukaan jatkokoulutusten postilistalle ottamalla yhteyttä info@sospedkoira.fi 

Järjestämme soveltuvuuskartoituksen ohjaajalle ja koiralle SPKT- ohjaajakoulutusta varten Lohjalla 26.2.23 klo 10.00 alkaen. Hinta on 124€ (sis.alv 24%)/ koirakko. Eri ikäiset koirat voivat osallistua, eikä kartoitukseen tarvitse valmistautua ennakkoon. Kartoituksen tulos kerrotaan heti paikan päällä. Osallistuminen ei sido aloittamaan koulutusta, vaan on erillinen tapahtuma. Ilmoittautumiset soveltuvuuskartoitukseen sähköisellä lomakkeella tai anne.vornanen-mitrunen@kotikone.fi

Katso tapahtuma Facebookissa.

Sosped Koira koulutus 25op Helsinki 2022

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus 25op Helsinki 2022

Vuoden 2022 Sosped Koira -koulutuksen haku on käynnissä. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys Helenaan (helena.prepula@sosped.fi ja/ tai täytä sähköinen ilmoittautumislomake soveen. Linkki alla.

Lähijaksoviikonloppujen ajankohdat ovat maaliskuu, huhtikuu, toukokuu (1pv), syyskuu ja marraskuu 2022.

Opiskelijalta emme edellytä kasvatus- tai kuntoutusalojen perustutkintoa tai työkokemusta. Koulutukseen voivat osallistua kaikenikäiset koirat.

Tietoja koulutuksen sisällöstä löydät sospedkoira -etusivulla.

Helsingin koulutuksen hinta on 2190 € (+alv 24%). Koulutus voidaan maksaa useammassa erässä.

Lisätietoja helena.prepula@sosped.fi

Ilmoittautumiset soveltuvuuskartoitukseen sähköisellä lomakkeella tai varavaihtoehtona suoraan helena.prepula@sosped.fi

 

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana.

Liity uutiskirjeeseemme

Sosped Koirakoiden kuulumisia voit seurata julkisessa FB-ryhmässä Sosped Koira >>