Ilmoittaudu koulutukseen / soveen

Sosped Koira -koulutuksessa saat valmiuksia tukea yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin, koiran kanssa työparina. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogista koiratoimintaa tehdään esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa palvelutaloissa.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Lisätietoja Helena Prepulalta: helena.prepula@gmail.com

Koulutuksen järjestää Suomen Hoivakoira.

Anna tähän virallinen laskutusosoite.